CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB
www.crconstruccions.com

CIF: B-62296512, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona tomo 32680, foli 0157 full 2135021 .inscripció 1ª es la
titular del web www.crconstruccions.com
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin
al mateix. Les presents condicions generals se li exponsen a l’USUARI en el web www.crconstruccions.com en totes i cada una de les
pàgines, per a que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a travès d’internet i es trobi plenament informat.

L’accès al web dEL PROPIETARI implica sense reserves la acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre a la seva totalitat. L’USUARI es compromet no a utilitzar el web i els serveis que s’ofereixen en
el mateix per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÈS I ÚS:

1.1.- La utilització del web del PROPIETARI, no comporta la obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les
condicions d’accès i ús del present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de
bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la
legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.
Expresament EL PROPIETARI prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produïr al web o mitjançant el mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus
de dany als sistemas del PROPIETARI o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de
manera encoberta, l’enviament de correus masius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors
de la xarxa (“mail bombing”).

1.2.- EL PROPIETARI, podrà interrompre a qualsevol moment l’accès a la seva web si detecta un ús contrari a la
legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS:

Els continguts incorporats en aquest web han sigut el·laborats i inclossos per:

2.1.- EL PROPIETARI Fent servir fonts internes i externes de manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable
pels continguts el·laborats de manera interna.

2.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu web. EL PROPIETARI
no asegura ni es responsabilitza del correcte funcionamient dels enllaços a webs de tercers que figurin a www.totreforma.cat.
A més mitjançant del web del PROPIETARI es posen a disposició de l’usuari serveis gratuïts i de pagament oferits per tercers
aliens i que es regiràn per les condicions particulars de cada un d’ells. EL PROPIETARI no garantitza la veracitat, exactitut o
actualitat dels continguts i serveis oferits per tercers i queda expresament exent de tot tipus de responsabilitat pels
danys i perjudicis que puguin derivar-se de la manca d’exactitut d’aquests continguts i serveis.

TERCERA.- RESPONSABILITAT

3.1.- EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:

3.1.1.- Les fallades e incidències que poguessin produir-se a les comunicacions, esborrat o transmisions incomplertes de manera que
no es garantitza que els serveis del web estiguin constantement operatius.

3.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al web.

3.1.3.- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al web, bé directament, bé mitjançant
enllaços o links. Així mateix, Can Rial Construccions SL col·laborarà i notificarà a la autoritat competent aquestes incidències al moment en que
tingui conèixement fefaent de que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

3.2.- EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l’accès sense previ avís de manera discrecional i amb caràcter definitiu o
temporal fins l’assegurament de la efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI
col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències al moment en que tingui coneixement fefaent de que els danys
ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

El web del PROPIETARI – els continguts propis, la programació i el diseny del web- es troba plenament protegit per
els drets d’autor, quedant expresament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits
elements protegits a no ser que hi hagi consentiment expres del Creador o del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris
mitjançant els mitjans que es posen a la seva dispossició al web son propietat de l’usuari que afirma al enviar-los la seva legítima autoria i
cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resolre tota controversia o conflicte que es
derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Martorell renunciant expresament l’USUARI a qualsevol altre fur que
pogués correspondre-li.

SISENA.-

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nula, les altres clàusules seguiràn vigents i s’interpretaràn tenint
en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar alguns dels drets
i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies